Björn Sundeby i Sportspegeln

Bilder från Björnudden 23 Juli 2008

Släktkalas på Björnudden 16 Augusti 2008

Christophers dop 9 Augusti 2009

Dopet på film

Mer film från dopet

Festen på Björnudden 9 Augusti 2009

Festen på film

Björn Sundeby och IST bygger nytt huvudkontor i Växjö i gammal stil

Han ska ta IST till nya höjder. Ur Smålandsposten den 17/2"

IST-Idrottens Vänner